Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Planı ve Röperli Kroki Hesabı