Hizmetler

Yapı aplikasyon projesinin hazırlanması ve uygulanması.

Röperli kroki projesinin hazırlanması.

İfraz, ihdas, yola terk, 18. madde uygulaması (imar uygulamaları)'nın hazırlanması, kurumlarda takibi ve araziye uygulanması.

Maden ocakları için yıllık imalat ve ruhsata esas halihazır harita hazırlanması.

Elektrik nakil hattı projeleri için vaziyet planı ve profil hazırlanması.

Yersel fotogrametri kullanılarak restorasyon projeleri için 3 boyutlu röleve hazırlanması.

Şeritvari güzargah haritaları ve hali hazır harita üretimi.

Sayısallaştırma.

Proje aplikasyonları.

Hacim, harfiyat, kübaj hesabı.

Yol proje hazırlanması ve uygulanması.

Plan kote haritalarının hazırlanması.

Parselasyon haritaları.

Kamulaştırma mühendislik hizmetleri.

İnşaat kontrollük hizmetleri.